Унд, ахуйн усны боловсруулалт – тойм

Бүх төрлийн усны боловсруулалтын орчин үеийн арга технологиуд

Бидний унд, ахуйн усанд хийх ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн системүүд нь бүгд таны үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд яш таг нийцүүлэн үйлдвэрлэгддэг. Бид ямагт шинэ төрлийн шалгуур болохуйц салбаруудын үйл ажиллагаанд туслахдаа баяртай байдаг. Яагаад гэвэл бидний олон жилийн туршлага, амжилттай судалгаа шинжилгээний үр дүнг практик дээр нэвтрүүлэх боломжийг олгодог юм.