Өтгөн тоснууд

Хүнд нөхцөлд ч тосолгоо сайн хийнэ

Төвийн тосолгооны систем ба сонгосон тослох цэгүүд зэргээс үл хамааран та өөрийн төхөөрөмжинд хамгийн тохиромжтой өтгөн тосыг сонгох боломжтой боллоо. Өтгөн тоснууд хатуулгын хувьд өргөн сонголттой бөгөөд өөрсдийн тохиромжтой цэгтээ хамгийн өндөр чанартай тосолгоог үзүүлнэ. Мөн тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын гадаргууд маш сайн тогтохын зэрэгцээ эргэлтийн хурд өндөртөй цэгүүд дээр нэн тохиромжтой. NSF H-1 гэрчилгээтэй тул байгал орчинд сөрөг нөлөө багатайн дээр хоол хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой. KIC KRONES-ийн энэхүү тусгай тосолгооны материал нь өндөр температур, уур, халуун ус, хэт мэдрэг нэгдлүүд зэрэг үйлдвэрэл, бүтээгдэхүүний бүхий л төрлийн нөхцөлд тосолгооны үр дүнгээ 100% үзүүлэх болно.