Ус боловсруулалт

Таны үйлдвэрлэлийн усыг сайжруулна, мембраныг үлдэгдэлгүй ариутгана

Ус, ундаа, шар айрагны үйлдвэрлэлд шаардагдах нэгэн том үзүүлэлт бол усны эрүүл ахуй, аюулгүй байдал юм. Энэхүү шаардлагыг ихэвчлэн найдвартай ус боловсруулалтын системээр шийдэж болдог. KIC KRONES-ийн зүгээс хэрэглэгч танд ус боловсруулалтын явцад мембран шүүлтүүр дээр эрдэс бодисын үлдэгдэл хуримтлагдах эрдслээс ангижрах нэгэн шийдлийг санал болгож байна. Энэхүү шийдэл нь танд усыг ариутгах явцад уснаас хэрэгцээгүй/хорт бүх үлдэгдлийг зайлуулахын зэрэгцээ төхөөрөмжийн мембран шүүлтүүрийн ашиглалтын хугацааг уртасгах гэсэн 2 давуу талуудыг нэгэн зэрэг олгож байгаа юм. Манай энэхүү бүтээгдэхүүн нь мембран шүүлтүүрийг цэвэрлэнгээ үлдсэн бүх хэрэгцээгүй бодисыг нэгэн зэрэг цэвэрлэх шалгарсан бүтээгдэхүүн юм.