Бүтээгдэхүүн

DULCOTEST® ORP Сенсорууд

Хүчин чадал -1,500 … +1,500 мВ

ORP буюу химийн исэлдэн ангижрах урвалын потенциалыг хэмжигч DULCOTEST®: Өндөр нарийвчлалтай, найдвартай бөгөөд үйл ажиллагаа бүрт уялдан тохирсон байдлаар хэмжилтийг явуулна. Усны боловсруулалт болон хэрэглээний усны өндөр шаардлага бүхий үйлдвэрүүдэд илүү тохиромжтой.

Сенсорын технологийн тухай

Найдвартай сенсорууд

Хязгаартай утгыг хянах болон хаалттай удирдлагын холбоог ПроМинентийн сенсорыг ашиглан хийхэд илүү хялбар боллоо. DULCOTEST®-ийн “гэр бүлийн” технологиуд нь үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны өргөн хүрээнд өндөр нарийвчлалтай хэмжилт, хяналт хийнэ.

Исэлдэн ангижралтын потенциалыг хэмжих дээд зэргийн найдвартай үйл ажиллагаа бүхий сенсорууд

DULCOTEST® загварын нэг төрөл болох ORP Сенсорууд нь ус, химийн шингэн бодис боловсруулалтын салбарын олон төрлийн процессуудад ашиглагдах боломжтой. Эдгээр процессуудад тавигдах хөнгөнөөс хүнд хүртэл бүхий л шаардлагуудыг (температур, даралт, бохирдлын болон химийн тэсвэржилт г.м) эдгээр сенсорууд бүрэн хангаж чадна.

ORP сенсоруудын электродууд нь маш нарийн чанарын удирдлаган доор ажилладаг. Хэвийн үеийн тогтмол хэмжилтүүд нь бүрэн автоматчлагдсан байдаг бол онцгой үеийн хэмжилтүүдийг гар аргаар маш өндөр хараа хяналтын дор явагдах ёстой байдаг. Энэ замаар бид өндөр үр дүн, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг олж авч чадна.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл болон ашиглагдах салбарууд

  • Исэлдүүлэх замаар өндөр pH орчинд цианидыг хоргүйжүүлэх
  • Ангижруулах замаар бага pH орчинд хроматын нэгдлүүдийш хоргүйжүүлэх
  • Халдваргүйжүүлэлтийн чанарыг хянах
  • Ундны усны болон бассейны усны боловсруулалт
  • Химийн бодисоор бохирдсон усанд хэмжилт хийх
  • Хөргөлтийн болон бохир ус