Бүтээгдэхүүн

Хэмжилт, хяналтын систем DULCOTROL® Бохир ус

DULCOTROL® бохир ус – Хот суурин газрын болон үйлдвэрийн бохир усны боловсуулалтын хэмжилт, хяналтын процесст тусгайлан зориулсан иж бүрэн систем.

Хавтанд суурилуулсан хэмжилт, хяналтын системүүдийн тухай

Бүх төрлийн усны хэмжилт, хяналтын технологиудыг цогцлуулсан иж бүрэн систем.

Хэмжилт, хяналтын технологиуд болон тэдгээрийн шаардлагатай холболт, эд ангиуд зэргийг нэгтгэн хавтанд суурилуулсан цогц систем нь ахуйн болон үйлдвэрийн ундны усны боловсруулалтын амин чухал хэсгүүдийн нэг болох хэмжилт, хяналтын процессийг тань чанарын өндөр түвшинд найдвартай гүйцэтгэнэ. Хэрэглэгч та өөрийн үйл ажиллагаанд нийцүүлэн 2 зэрэг ажиллах боломжтой 13 өөр төрлийн хэмжилтийн болон хяналтын төхөөрөмжийн хослол бүхий цогц системээс сонголтоо хийх боломжтой. Эдгээр системүүдийн гол давуу тал нь хэрэглэхэд хялбар бөгөөд үйлдвэрээс шууд хэрэглэхэд зориулан ирлэг зэрэг нь юм.

Таны хүртэх давуу талууд

 • Усны боловсруулалтын бүх түлхүүр химийн бодисуудын үзүүлэлт бүрийг хэмжих, хянах боломжтой
 • Хэрэглэгчид өөрийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд нарийвчлан тохируулж захиалга өгөх бүрэн боломжтой
 • Хяналтын эд ангиудын өргөн сонголт
 • Нэг цогц төхөөрөмжөөр химийн бодисын хэмжилт, хяналтын бүхий л процессыг хийнэ
 • Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааг хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан сенсорын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг өөрчлөн тусд нь захиалах зэрэг боломжууд нээлттэй

Үйл ажиллагааны чиглэл болон ашиглагдах салбарууд

 • Үйлдвэрийн болон хот, суурин газрын бохир усны боловсруулалт
 • pH саармагжуулалт
 • Халдваргүйжүүлэлт
 • Хорт болисын саармагжуулалт
 • Ууссан хүчилтөрөгчийн хяналт
 • Мониторинг

Техникийн мэдээлэл

 • Усны гол шугамнаас салаалах болон тойрох холболтууд дээр суурилуулна
 • Макс.даралт загвараас хамааран: 1 бар/3 бар/6 бар
 • Шахалт загвараас хамааран: 15-40 л/цаг; 40-65 л/цаг; 300-500 л/цаг
 • Макс.дундаж температур:  45°C
 • Гадаад орчны температур: +5-50°C
 • Хамгаалалтын зэрэглэл: IP65
 • Тэжээл: 90-240 В, 50 Гц