Бүтээгдэхүүн

Фотометр

Фотометрүүд нь боломжит бүхий л халдваргүйжүүлэлтийн бодис болон pH утгыг фотометрийн зарчимд үндэсэлэн хэмждэг. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь овор хэмжээ багатай, авч явахад болон хэрэглэхэд хялбар зэрэг давуу талуудтай юм.

 

Өндөр чанарын филтер бүхий хэмжилтийн технологи

ПроМинентийн фотометрүүд нь  DT1B, DT2C, DT3B, DT4B хэмээх 4 загвартай байдаг. Эдгээр хэмжилтийн технологиуд нь хлор, хлорын давхар исэл, фтор, хлорид, устөрөгчийн хэт исэл, бром болон озон зэргийн электрохимийн сенсоруудын тохиргоог лавлан шалгах асар чухал үүргийг найдвартай гүйцэтгэдэг. Өнөөдрийн байдлаар фотометрүүдийг бүх төрлтийн усны боловсруулалтанд ашиглах боломжтой болсон. Энэ бүхэн нь фотометрийн технологийн тасралтгүй сайжруулалттай холбоотой. Нэмэлт шүүлтүүрүүд болон урт хугацаанд тогтвортой ажиллах LED гэрэл зэрэг нь илүү өндөр нарийвчлалтай хэмжилт хийх, хэрэглэхэд хялбар зэрэг давуу талуудыг олгоно.

Таны хүртэх давуу талууд

  • Авсаархан зөөвөрлөн авч явах боломжтой
  • Дэлгэцэн дээрх мэдээллүүдийн тусламжтай ашиглахад илүү хялбар
  • Хлор, хлорын давхар исэл, фтор, хлорид, устөрөгчийн хэт исэл, бром болон озон зэргийг хялбар аргаар өндөр нарийвчлалтай хэмжинэ
  • Тооцоолуурыг өөрчлөх боломжтой
  • Сүүлийн хийсэн хэмжилтүүдийн талаарх дата хадгалагдаж үлдэнэ
  • Арын гэрэлтэй дэлгэц

Ашиглагдах салбарууд болон үйл ажиллагааны чиглэл

  • Усан бассейн
  • Ундны уc
  • Үйлдвэрийн хэрэглээний ус

Техникийн үзүүлэлт

Photometer