Бүтээгдэхүүн

Зөөврийн хэмжигч Portamess® – Хэмжих утга pH/ИАП

Хэмжилтийн хязгаар: pH -2 – +16, ИАП -1300 – +1300 мВ

ПроМинентийн зөөврийн pH/ИАП(Исэлдэн Ангижрах Процесс) хэмжигч нь батарейгаар ажилладаг, гартаа барин хэмжилт хийх барин хэмжилт хийхэд тохиромжтой бөгөөд автомат болон гар аргаар температурын компенсацийг тохируулах боломжтой зэрэг онцлогтой юм.

Хамгийн хүнд нөхцөлд ч хэмжилт хийх боломжтой бат бөх хэмжигч

The Portamess® Portamess® зөөврийн цахилгаан дамжуулалт хэмжигч нь үйлдвэрлэл, орчны шинжилгээ, хоол хүнсний үйлдвэрлэл болон бохир усны боловсруулалтын салбаруудын ашиглаж буй усанд цахилгаан дамжуулах чанар болон температур

зэргийг өндөр нарийвчлалтай хэмжинэ. Түүнчлэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь EMC-ийн баримт бичиг болон NAMUR NE 21-ийн зөвлөмж зэрэг олон улсын шаардлагыг хангасан учир хэрэглэгч та бүтээгдэхүүний чанарт эргэлзэх шаардлагагүй. Хэмжилтийн тооцоололуудыг олон төрлийн буфферийн уусмалуудаар тохируулах боломжтой.

Таны хүртэх давуут талууд

  • Бат бөх, нэвчилтээс хамгаалсан (IP 66 хамгаалалт)
  • Ашиглалтын хугацаа урт: Ердөө 3 ширхэг АА батарейн тусламжтай 2000 цаг тасралтгүй ажиллуулах боломжтой
  • Өргөн шингэн кристал дэлгэцтэй
  • Харьцангуй эдэлгээ удаан даах товчлуурууд
  • Сенсорыг хамгаалсан бүрхэвчтэй
  • Усны хамгаалалттай, бат бөх оролтууд

Ашиглагдах салбарууд болон үйл ажиллагааны чиглэл

  • Үйлдвэр
  • Орчны хамгаалал, аюулгүй байдал
  • Хоол хүнсний үйлдвэрлэл
  • Цэвэр болон бохир усны хяналт

Техникийн мэдээлэл

Portable Meter Portamess® – Measured Variable pH-ORP